Będziecie płacić niższe podatki! I takim hasłem od razu wskakuję do czołówki kandydatów w walce o urząd prezydenta. Ale gadać to każdy może. Jak to zrobić nie będąc politykiem i nie mogąc zmieniać ustaw? Podobno najbogatsi na świecie płacą najniższe podatki, więc albo oszukują albo mają dobrych doradców. Czy oszukują tego się nigdy nie dowiemy, więc będąc (mam nadzieję, że tak uważacie) dobrym doradcą, pokażę Wam ledwie 3 z wielu możliwości jak płacić niższy podatek dochodowy. Zrobię to w telegraficznym skrócie, bo każdy przypadek trzeba analizować osobno. W razie zainteresowania, po więcej szczegółów zapraszam do siebie.

 

1. Ulga IP BOX

 

Państwo chce pobudzić nas do tworzenia nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań. Dlatego dla dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw do własności intelektualnej wprowadzone zostało preferencyjne opodatkowanie w wysokości 5% podatku PIT lub CIT.

Kto może skorzystać? Podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową od 1 stycznia 2019.

Zgodnie z ustawą do kwalifikowanych IP zaliczamy:

 patent;

 prawo ochronne na wzór użytkowy;

 prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;

 dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;

 prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin;

 prawo z rejestracji topografii układu scalonego;

 autorskie prawo do programu komputerowego

 podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

I już – tworzysz coś innowacyjnego – Twój podatek spada w przypadku najczęstszego opodatkowania liniowego z 19% na 5%.

 

2. Ulga badawczo-rozwojowa (B+R)

 

Podobnie jak przy IP Box Państwo chce, byśmy byli innowacyjni, rozwijali się i szukali nowych rozwiązań. W bardzo dużym uproszczeniu począwszy od rozliczenia PIT za 2019 rok wydatki na działalność badawczo-rozwojową poniesione przez przedsiębiorców mogą w określonych warunkach być odliczane od dochodu dwukrotnie (!) i dzięki czemu stanowić ulgę podatkową. Oczywiście w związku z tym rozwojem musimy ponieść koszty, tzw. koszty kwalifikowane, czyli:

– wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, prace nakładczą, spółdzielczy stosunek pracy oraz składki ZUS poniesione z tytułu tych wynagrodzeń (w części finansowanej przez pracodawcę), pod warunkiem, że wydatki te dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,

– wydatki związane z nabyciem materiałów i surowców służących bezpośrednio realizacji działalności badawczo-rozwojowej,

– wydatki poniesione na uzyskanie opinii, ekspertyz, usług doradczych lub innych usług równorzędnych, czy też wyników badań wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej,

– wydatki poniesione na korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy,

– odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodu (kosztami kwalifikowanymi nie jest jednak równowartość odpisów amortyzacyjnych z tytułu nabycia samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością).

Krótko mówiąc wydałeś na badania i rozwój swojego przedsiębiorstwa 100 000 zł – w koszty zaliczysz 200 000 zł. Można to robić wstecznie! I kolejna oszczędność w kieszeni.

3. Produkty przedmiotowo zwolnione z opodatkowania


To c
oś o czym każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć:

  1. Diety dla kierowców zawodowych  Kierowcom należą się diety z tytułu podróży służbowej. Diety te są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
  2. Delegacje dla członków zarządu  Zgodnie z przepisami ustawy PIT wartość otrzymanych przez członka zarządu diet w związku z odbytą podróżą służbową może korzystać ze zwolnienia od podatku. Wynika to z treści art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy PIT.
  3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – jeśli chcesz pomóc pracownikowi możesz to zrobić bez podatku. W wyniku obowiązywania nowych przepisów poniższy limit zwolnień przedmiotowych w PIT zmieniły się w sposób następujący, tj.:

Zapomogi wypłacane z funduszy zakładowych lub międzyzakładowych organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji do wysokości nieprzekraczającej kwoty 3 000 zł (do 30 marca 2020 r. wysokość kwoty wynosiła 1 000 zł). Chodzi o zapomogi inne niż wymienione w art. 21 pkt 26 ustawy o PIT, czyli zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.

Kwoty stanowiące zwrot kosztów z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, otrzymane na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do tych ustaw, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej –  zwolnienie w podwyższonej kwocie 10 000 zł (wcześniej 6 000 zł).

Zmiany są czasowe i dotyczą lat 2020 i 2021.

  1. Świadczenia ubezpieczeniowe – Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych artykuł 21 ust. 4 – wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Jak to wykorzystać podatkowo? Zapewne nie raz słyszeliście o polisach na życie z częścią kapitałową. Przy zastosowaniu odpowiednich zapisów w Ogólnych Warunkach Umowy oraz dostosowaniu do indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy każda kwota wpłacona do towarzystwa może stanowić koszt uzyskania przychodu. Wypłata natomiast jest wedle ustawy przedmiotowo zwolniona z podatku.

Stosując powyższe metody nagle się okazuje, że Polska to raj podatkowy, a Twój podatek dochodowy jestem w stanie zmniejszyć nawet o połowę.

Zachęcam do kontaktu, bo największe oszczędności płyną przy ułożeniu indywidualnego planu finansowego dla Ciebie i Twojej firmy. Mając w usłudze również księgowość możemy zmienić formę Twojej działalności gospodarczej na tańszą, bezpieczniejszą i taką przy której oprócz niższych podatków nie trzeba płacić ZUSu.

Jacek Niedałtowski – Ekspert Finansowy z Trójmiasta

Finanse to nie tylko moja praca, ale i moja pasja. Przecież najlepiej wykonuje się pracę, gdy sprawia ona przyjemność i tak też podchodzę do mojego zawodu. Nic bardziej nie przysparza radości niż zadowolony klient. Zatem posługując się językiem branżowym – inwestuję w siebie i zamierzam dążyć do perfekcji we wszystkich aspektach długofalowej pomocy klientowi w realizacji jego potrzeb, marzeń oraz planów finansowych.

Pracuję głównie na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu i okolic Trójmiasta, lecz aktualne możliwości komunikacji zdalnej sprawiają, że z powodzeniem obsługuję również klientów z całego województwa pomorskiego, a także pozostałych regionów Polski. Jestem otwarty na każdą formę kontaktu i współpracy. Poniżej znajdziesz wszelkie informacje, które pozwolą Ci na skontaktowanie się ze mną. Napisz lub zadzwoń w celu ustalenia terminu darmowej konsultacji. Więcej na temat współpracy ze mną przeczytasz TUTAJ.

Doradca Finansowy spotkanie online

Jeśli nie masz czasu na osobiste spotkanie lub dzieli nas zbyt duża odległość, abyśmy mogli porozmawiać w cztery oczy, chętnie porozmawiam z Tobą telefonicznie lub przez videokonferencję. Konsultacje online w doradcą finansowym stają się coraz bardziej popularne ze względu na duży komfort i oszczędność czasu. Korzystam z wszelkich dogodnych dla Ciebie narzędzi w celu efektywnej komunikacji: telefon, e-mail, WhatsApp, Messenger (Facebook), Zoom. Skontaktuj się ze mną – ustalimy termin spotkania i preferowany sposób komunikacji.